IMPORTANCIA DELS

HÀBITS SALUDABLES

¿PERQUÈ ÉS IMPORTANT SEGUIR UNS HÀBITS SALUDABLES?

Gràcies als hàbits saludables podem dur una vida sana. Això ens aportarà un millor estat físic, al mateix temps que ens proporciona un millor estat d’ànim i una millora també a nivel psicològic, ja que tindrem millor humor i probablement veurem les coses d’una altra manera (més positiva).

¿QUÈ PASSA SI NO SEGUIM UNS HÀBITS SALUDABLES?

No seguir uns hàbits saludables obviament implica dur una vida no-sana, però a més, la gran majoria de la població que no duu una vida saludable, sol recurrir molt més fàcilment a aquests mals hàbits que volem evitar: com ara el consum de tabac, alcohol o altres drogues i la falta d'activitat física. 

A continuació podem veure una llista de dades actuals a Espanya sobre la freqüència d'aquests mals hàbits a les nostres vides:

ALCOHOLISME

Fa molt de temps que el consum d'alcohol a Espanya és elevat i està molt introduit en els nostres patrons culturals. En la actualitat, i segons dades de la OMS, Espanya ocupa el vuitè lloc entre els països europeus en consum d'alcohol.

Segons dades del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, en el nostre país el consum d'alcohol és la causa d'entre el 10 i el 15% de les urgències mèdiques, del 4% dels ingressos hospitalaris, del 30-50% dels accidents de tràfic amb resultat de mort, i del 15-25% dels accidents graus de tràfic. 

Més del 75% de la població general consumeix alcohol de forma més o menys habitual. I el consum augmenta de forma considerable durant els cap de setmana.

EL PROBLEMA DE LA OBESITAT

El 25% de la població espanyola es obesa o pateix problemes de sobrepes,segons un estudi realitzat l'any passat d'un grup d'investigadors del Imperal College de Londres en colaboració amb la Organització Mundial de la Salud (OMS)

En Espanya, s'aprecia una tendència creixent del nombre de persones que pateixen aquesta malaltia, la qual cosa resulta alarmant per als experts ja que el ritme de creixement és tan accelerat com el d'EUA i es converteix en el segon país d'Europa amb més casos de obesitat y sobrepes per darrere del Regne Unit.

EL TABAQUISME

El consum de tabac provoca 52.000 morts anuals a Espanya, un país on el 21% de la població segueix sent fumadora. El 70% dels que fumen habitualment -  amb un consum mitjà de 11'5 cigarrets al dia - confesa haber intentat deixar-ho al menys en una ocasió i el 17% dels fumadors ha intentat abandonar l'hàbit més de quatre vegades.

SEDENTARISME

El 73% dels espanyols augemta el seu risc de enfermar per sedentarisme. En la problació de 45 a 64 anys es triplica la presència de diabetis en els sedentaris. La prevalencia de dolencies cròniques com hipertensió i diabetis son entre 2 i 4 vegades majors en persones inactives.

Espanya es situa en el top ten dels països europeus amb més sedentarisme entre els adults, ja que el 42& dels majors de 18 anys declara no realitzar cap tipus d'activitat física durant la setmana, frent al 6% de Suècia o al 7% de Finlandia. Per davant d'Espanya figuren Grècia, amb el 67% dels adults sedentaris, Bulgaria, amb el 58%i Portugal amb el 55%.

Please reload