contrapublicitat

Moltes vegades la gent no és conscient del dany que està fent a la seva salut quan consumeixen tabac, i per això hem plantejat aquesta contrapublicitat: qui consumeix a qui? Tú consumeixes tabac, o el tabac et consumeix a tu?